Všechny kategorie

Informace o nákupu

Novinky

Sledujte co se děje !

 

2001

 

Tento rok je rokem založení společnosti L.S Konzult s.r.o., která v současné době provozuje zásilkový internetový obchod DOMÁCÍexpert.cz. Vznikla jako dceřiná společnost dvou právnických osob - LUBA spol. s r.o. a S-DESIGN spol. s r.o.

 

2001 - 2004

 

V tomto období byla hlavní aktivitou společnosti inženýrská činnost ve výstavbě. Autorizovaní inženýři, kteří pocházeli z právnických osob zakládajících společnost vykonávaly technické dozory pro investory na různých typech pozemních staveb a dále odborná vedení realizací staveb pro malé investory většinou v oblasti bytové výstavby. Dalším zaměřením bylo vykonávání kontrolní činnosti na stavbách financovaných Českou spořitelnou, a.s.

 

2005-2007

 

V tomto období byla nadále významnou aktivitou společnosti kontrolní činnost na stavbách financovaných Českou spořitelnou, a.s.

Rok 2005 je mezním rokem, kdy společnost začíná podnikat v oblasti stavební výroby a projektové činnosti v oblasti pozemních staveb. Již od počátku je zaměření této činnosti na bytovou výstavbu a specializací se stávající zejména rekonstrukce bytů v panelových domech a modernizace koupelen. Byly spuštěny specializované internetové stránky věnující se zejména problematice panelových domů a nabízejících rovněž naše služby na doméně polir.cz.

Rok 2005 je rovněž rokem, kdy společnost začíná podnikat v oblasti internetového prodeje. Je uveden do provozu nejprve specializovaný obchod pro kapesní počítače a příslušenství  na doméně pdaexpert.cz, na který navázali další obchody.

 

2008 - 2011

 

Společnost nadále rozvíjí svoji činnost v oblasti přestaveb a modernizací bytů a zejména počet realizovaných přestaveb bytových jader razantně roste. Nadále provádí kontrolní činnost na stavbách financovaných Českou spořitelnou, a.s.Od roku 2008 nabízíme služby v oblasti požární ochrany - osoba odborně způsobilá, prodej hasicích přístrojů,provozní kontrolyOd července 2011 nabízíme službu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Jsou rozšiřovány prodejní komodity v internetových obchodech. Od roku 2009 jsou obchody provozovány v rámci internetové nákupní galerie na doméně konzult.com

 

2012 - současnost

 

Stavební činnost :
Pokračuje činnost v oblasti přestaveb a modernizací bytů, kontrolní činnost na stavbách financovaných Českou spořitelnou, a.s., činnost v oblasti požární ochrany a dále provozujeme službu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi


Internetový prodej:

Po zhodnocení reálné situace na trhu bylo upuštěno od provozování nákupní galerie. Naší podnikatelskou vizí do budoucnosti v oblasti internetového prodeje je soustředění se na komodity v oblasti potřeb pro domácnost a děti. Tedy o vyhraněnou specializaci s nabídkou co nejširšího sortimentu kvalitního zboží. V této oblasti sortimentu máme za cíl se prosadit do špičky prodeje v ČR. Náš v současné době jediný obchod naleznete na doméně domaciexpert.cz.

Všeobecné informace o společnosti naleznete rovněž na adrese

www.konzult.com